Foto van foto camera met rock piles op strand

streven naar duurzaamheid

Ik wil niet alleen een hele goede professionele fotograaf zijn; ik wil ook een duurzame fotograaf zijn. Daarom streef ik naar duurzaamheid in al mijn activiteiten. Het begint met bewustzijn – ik heb mijn carbon footprint berekend en compenseer mijn CO2-uitstoot jaarlijks, met trots ondersteund door een certificaat. Deze toewijding onderscheidt mij; ik ben de enige fotograaf die ik ken die zo opereert!

Industriële fotograaf <> duurzame fotograaf;
Een schijnbare tegenstelling?

Mijn keuze voor duurzaamheid betekent niet dat ik niet opensta voor samenwerkingen met industriële partijen. In tegendeel, ik werk juist graag samen met industriële partijen. We leven in een wereld waarin duurzaamheid en productie samen moeten kunnen bestaan. We rijden allemaal in auto’s, bussen en treinen waar enorme hoeveelheden staal in verwerkt zijn, en ook de windmolens en zonnepanelen die onze stroom leveren worden ergens gemaakt. Industrie zit in onze maatschappij een beetje in een verdomhoekje, maar dat doet geen recht aan de mensen die zich welke dag met hart en ziel inzetten voor ons comfort en plezier. Dus ik streef ernaar om hen — en hun werk — zo mooi mogelijk in beeld te brengen!

Echter, dat ik werk voor partijen die worstelen met hun milieu-impact betekent niet dat ik niet duurzaam hoef te opereren. Dat moet ik namelijk wel, vind ik: ieder voor zich moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Veel van mijn industriële fotografie gaat ook over oplossingen op het gebied van milieuproblematief. De procestoren op de foto hiernaast produceert bijvoorbeeld biobrandstof uit afvalstoffen. Veel van mijn opdrachten gaan over energietransitie; over electrisch transport; of energie-zuinige productie oplossingen. Ik fotografeer dat soort opdrachten graag. En als ik het gevoel heb dat mijn opdrachtgever een beetje bezig is met ‘greenwashing’ zeg ik dat ook. Uiteraard begrijp ik dat in sommige bestuurskamers het (financieel) belang van de aandeelhouders nog steeds voorrang krijgt boven het belang van de volgende generaties en van onze planeet — maar ik zie op veel plekken ook de goede wil!

Industrieel fotograaf — maar ik opereer wel duurzaam.
Een foto van twee bomen met de zon er door heen. Doet het altijd goed als je het hebt over de duurzaamheid van de fotograaf.

Door voor mijn fotografie te kiezen, maken opdrachtgevers bewust de keuze voor duurzaamheid. Mijn werk draagt niet alleen bij aan hun visuele behoeften, maar ook aan hun streven naar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een gezamenlijke inzet voor een betere wereld, waarin beeldvorming de kracht heeft om verandering teweeg te brengen. Als fotograaf ben ik er trots op een verschil te maken, niet alleen in de beelden die ik vastleg, maar ook in de duurzame benadering van mijn vak. Samen creëren we beelden die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook een impact hebben op de manier waarop we naar de wereld om ons heen kijken.

Ik ben een industriële fotograaf — én een duurzame fotograaf. I geloof dat dit dingen te combineren zijn.

Duurzaamheid, meer dan een randvoorwaarde voor deze fotograaf

Kortom, mijn duurzame aanpak is niet slechts een randvoorwaarde, maar een integraal onderdeel van mijn fotografie. Het is een bewuste keuze die verder gaat dan alleen beelden vastleggen; het is een bijdrage aan een groenere en duurzamere toekomst.

Meisje met windmolen op strand. Als duurzame fotograaf wist ik toen ik dit beeld maakte dat het duidelijk maakt waarom het gaat!

Rogier is lid van:

logo Dupho
Logo Master Photographers Network