Voordat we uw factuur betalen… (1)

Confusion

Als je een tijdje werkzaam bent als professioneel fotograaf kom je er achter dat niet al je klanten hun facturen even makkelijk betalen. In dit blogje heb ik een aantal vreemde dingen gecombineerd (en enigszins aangedikt) die ik door de tijd ben tegengekomen.

Geachte heer Bos,

Wij hebben uw factuur ontvangen. Op uw factuur ontbreekt helaas ons opdrachtnummer. Dit betekent dat wij uw factuur niet in behandeling kunnen nemen.

Heeft u geen opdrachtnummer ontvangen? Dit betekent wellicht dat u nog niet in ons systeem staat als leverancier. Als u zich wilt aanmelden, dan kunt u dit doen door op onze website het juiste formulier te downloaden en in drievoud met rode inkt in te vullen. Dit dient u per post op te sturen, vergezeld met uw originele rijbewijs en paspoort (geen kopieën), bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en uw VAR.

Na ontvangst van uw bescheiden zal een panel van deskundigen uw aanmelding in overweging nemen. Zij zullen een selectie maken uit de aanmeldingen. Mocht de keuze op u vallen, dan ontvangt u een formulier dat u dient in te vullen en binnen 30 minuten te retourneren. Bij correcte invoer van alle informatie krijgt u een email met inlogcodes. Hiermee kunt u inloggen op onze site. Daar kunt u uw aanvraag voor een opdrachtnummer indienen.

U ontvangt uw opdrachtnummer na 30 dagen. U kunt een spoed-procedure aanvragen. De kosten hiervan zijn € 75. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u uw opdrachtnummer al na 29 dagen.

Let u er bij alles op dat u steeds onze juiste bedrijfsnaam gebruikt. Op uw factuur gebruikt u <bedrijfsnaam>. Dit is niet onze juiste naam. U ontvangt daarom bij deze de enige en laatste waarschuwing. Bij volgend gebruik van de foute tenaamstelling zullen wij uitgaan van frauduleus gedrag. Er zal aangifte tegen u worden gedaan. U kunt dan ook naar uw geld fluiten. Let op: fluiten is ten alle tijde verboden tijdens deze procedure.

Na het doorlopen van deze eenvoudige stappen zullen wij uw factuur in overweging nemen. Mochten wij besluiten deze te honoreren, dan zullen wij uw factuur voldoen in 12 maandelijkse termijnen. U dient ten alle tijde uit te gaan van onze goede intenties. Deze eenvoudige procedure is erop gericht u zo snel mogelijk te voorzien van uw betaling.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking. Bladibladibla.

Lees een toelichting op deze blogpost.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *