Een serieuze fotograaf is lid van de Dupho

Dupho
Dupho-logo-300px

Gisteravond werd de Dupho gelanceerd. Dupho staat voor ‘Dutch Photographers’ en is het nieuwe samenwerkingsverband waarin alle fotografenbranche organisaties zich verenigd hebben. Op bovenstaande (schamele iPhone) foto zie je dat we dat gisteravond, tijdens een bijeenkomst van De Donkere Kamer, en in de aanwezigheid van de crème-de-la-crème van de nederlandse fotografiewereld, gevierd hebben.

Dat is namelijk een heugelijk feit! Er waren tot voor kort acht of negen brancheorganisaties: één voor de reclamefotografen; één voor de journalisten; één voor medisch fotografen, etc. Zelf was ik lid van de SVFN, de Samenwerkende Vakfotografen Nederland, maar deze club is dus nu opgegaan in het grotere geheel.

Ik juich het toe dat er aan deze versplintering een einde is gekomen. Er is nu één plek waar fotografen samenkomen en waardoor zij vertegenwoordigd worden — naar de politiek, maar ook naar andere branches en naar leveranciers. Dit is ook prettig voor opdrachtgevers: een Dupho fotograaf opereert volgens een gedragscode en is daarmee een betrouwbare partner!

Zelf heb ik bescheiden rol mogen spelen in de oprichting van de Dupho toen ik door de SVFN werd afgevaardigd om met de andere branche organisaties te onderhandelen over lidmaatschap en ballotage en zo. Dat was erg leuk en interessant om te doen: ik vond het vooral goed om te ontdekken dat zoveel mensen professioneeel met fotografie bezig zijn op zoveel verschillende manieren. Mooi dat we samen een vorm hebben gevonden die ons allemaal kan vertegenwoordigen en waar we elkaar kunnen ontmoeten en inspireren

Vanzelfsprekend

Er zijn in Nederland zo’n 10.000 mensen ingeschreven ij de Kamer van Koophandel als fotograaf. De Dupho, zo werd gisteren verteld, heeft nu 2200 leden. Persoonlijk begrijp ik niet dat ze niet allemaal lid zijn. Een fotograaf die zichzelf serieus neemt, is lid van de Dupho.

Dat lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

  • Inspirerende ontmoetingen met andere fotografen, bv tijdens De Donkere Kamer bijeenkomsten die in Amsterdam en Rotterdam gehouden worden.
  • Je mag de Algemene Voorwaarden van de Dupho gebruiken.
  • Juridische assistentie
  • Verzekeringen die speciaal zijn afgestemd op fotografen
  • Voordelige regelingen met leveranciers
  • Hogere betrouwbaarheid naar opdrachtgevers. In een markt waarin veel amateurisme is, weet je dat met een Dupho fotograaf iemand in huis haalt die zijn werk serieus neemt.

Zelf ben ik uiteraard lid van de Dupho Daar binnen ben ik lid geworden van het platform ‘publieksfotografie’ en dat met name het Master Photographers Network (MPN). Daarover later meer. Voor nu een hartelijke uitnodiging aan alle professionele fotografen om zich ook aan te melden!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *