Geraakt door de Jongerentop

Burgemeester Aboutaleb Jong op Zuid

Vooropgesteld: ik doe alle opdrachten met plezier. Maar sommige opdrachten raken je meer dan anderen. Deze opdracht raakte me wel heel erg!

Met enige regelmaat mag ik een opdracht doen voor de gemeente Rotterdam. Dat vind ik altijd bijzonder: Rotterdam is echt een bijzondere stad, en de medewerkers van de gemeente zijn stuk voor stuk bevlogen mensen. Dit was een wel heel bijzondere opdracht: de gemeente wilde het gesprek aan gaan met Jongeren in Rotterdam Zuid.

In eerste instantie werd ik gevraagd om een jongerendebat op een middelbare school te fotograferen. Ik heb toen ook een aantal portretten gemaakt voor posters waarmee jongeren werden uitgenodigd voor een evenement in het Luxortheater.

posters

Vervolgens werd ik ook gevraagd om het evenement zelf te fotograferen. Van te voren wist men niet hoeveel jongeren zouden komen; tijdens het eerste debat was men bang dat er nog geen 200 jongeren zouden komen. De grote zaal in het nieuwe Luxor biedt ruimte aan 1000 mensen. Op de dag zelf kwamen er 1200!

Tijdens het evenement spraken de burgemeester en Jurgen Raymann de jongeren toe. In twee uitstekende speeches spraken ze over de problemen, maar ook de kansen in de stad. Je kon zien dat die speeches indruk maakten!

Maar wat ik echt het meest bijzondere vond was de gesprekken die de burgemeester één-op-één had met de jongeren. Hij stak ze allemaal een hart onder de riem. Ik geef één voorbeeld. Eén van de de jongeren vroeg de burgemeester wat hij nou had aan zijn studie techniek in zijn rol als Burgemeester. De burgemeester zag dat deze gozer een stapel papieren bij zich droeg. Hij vroeg om een blaadje en een pen. Daarop tekende hij een schema. “Dit is een schema van een verwarmingspomp,” zij hij. “Hier komt de energie het systeem binnen; hier zitten de knoppen, hier zitten de kleppen, en hier komt de warmte het systeem uit. Daar denk ik vaak aan als ik praat met wethouders of ambtenaren in de stad. Mijn studie heeft me houvast gegeven om systematisch na te denken over hoe energie een systeem binnenkomt, wat je wel en wat je niet kunt regelen, en hoe je zorgt dat de energie op de juiste plaats omgezet wordt in warmte.” Je kon zien dat de jongeren om hem heen precies begrepen wat de burgemeester bedoelde — en dat hij ze met zijn simpele voorbeeld raakte.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *